Veldig mange synes det er vanskelig å komme i gang med å forhandle med kreditorene og vite hvor man skal begynne. Et godt utgangspunkt er å få klarhet i hva man har å tilby og hva man har å tape dersom løsning ikke kommer på plass. Hvilken strategi man skal velge er et annet viktig tema å avklare før man setter i gang.

Du må være kynisk

Inkassobyråene driver butikk i form av å drive inn mest mulig gjeld fra skyldnere innenfor lovens rammer. De er kyniske i denne prosessen og bryr seg lite om skyldners ve og vel. De er stort sett kun opptatt av profitt og drive så aggressiv inkassopågang som mulig uten å bli tatt med buksene nede for lovovertredelser. De kan virke snille og forståelsesfulle og tilby betalingsutsettelser eller avdragsordninger men det de ikke forteller er at de gjerne gjør dette for å kunne legge på ekstra inkassosalær, avdragsgebyr og samtidig få en erkjennelse av gjelden. Dette er en del av en større sammenheng som inkassoguiden.no har omtalt som en destruktiv inkassomodell i denne artikkelen.

På samme måte driver kreditorene butikk ved å sette deg i gjeld. Spesielt banker som tilbyr forbrukslån og kredittkort spekulerer i at kundene skal slite med å betale fakturaene på forfall slik at de må benytte seg av kreditten med skyhøye renter og påfølgende gebyrer. Det samme gjelder for disse, dersom de tilbyr deg betalingsutsettelser eller hoppe over ett eller flere avdrag så gjør de ikke dette for å være snille. De gjør det for å tjene mest mulig penger på det faktum at du sliter med din privatøkonomi.

Når du har med motparter å gjøre som er kyniske i sine valg og handlinger så må du møte dem med samme tankegang, nemlig det som er mest mulig lønnsom for deg. Samtidig må du overbevise inkassobyrået og kreditoren at det forslaget du fremmer (som gjerne medfører en betydelig reduksjon av kravet) er den løsningen som de vil komme best ut av. Du må ikke lyve men det er ikke alltid det mest fornuftige å fortelle hele sannheten, de gjør ikke det med deg.

Hvordan velge forhandlingsstrategi?

Før du velger strategi for den kommende gjeldsforhandlingsrunden må du velge en strategi. Vær imidlertid forberedt på å tilpasse strategien underveis. Du må få avklart hva du kan tilby. Kan du tilby en større sum som et engangsbeløp til kreditorene for eksempel ved lån av venner eller familie? Eller vil en løsning medføre at en lengre avdragsordning fordelt jevnt på alle krav ut i fra kravenes størrelse etter gjeldsordningslovens prinsipper? Dette er det viktig å han en formening om før du setter i gang med forhandlingene, spesielt hvorvidt du har et større engangsbeløp å tilby eller ikke.

Den andre tingen du må tenke på er hva du har å miste og om du er redd for å miste dette og ikke minst hvilke muligheter kreditorene har til å få utleggspant ved utleggsforretning i dette. Namsmannen kan ta utlegg i de aller fleste formuesgoder men det er likevel tre ting som normalt er aktuelt, dette er trekk i lønn, pant i fast eiendom (bolig) eller pant i bil. Dersom du har så god lønn at det er rom for utleggstrekk, etter du har beholdt det som er nødvendig for bo utgifter og livsopphold, så vil kreditor se en mulighet til å få dekket hele kravet på den måten. Det samme gjelder dersom kreditor får pant i bolig eller bil innenfor en eventuell friverdi i dette. I slike tilfeller vil kreditor og inkassobyrået se for seg en reell og god mulighet til å få dekket hele kravet, om nødvendig ved hjelp av tvangssalg. Det vil da være mindre sannsynlig at kreditorene går med på et redusert engangsoppgjør.

Husk at i slike tilfeller er det ikke enten eller på hvorvidt kreditor vil få dekning av sitt krav. Selv om du har mulighet for utleggstrekk i lønn er det mulig at det fortsatt er mange kreditorer om benet og det kan skje ting som gjør at du går ned i lønn. Det samme gjelder ved pant i eiendom. Ett pant vil normalt komme bak opprinnelig långiver på boligen og bak eventuelle andre kreditorer som har vært ute før dem. Veldig ofte ligger utleggspant i grenselandet eller utenfor det som er antatt markedsverdi på boligen. Historisk sett vil pantet sin verdi øke men det er aldri noen garanti og det kan komme betydelige fall i boligmarkedet når som helst. Det er med andre ord aldri noen garanti for kreditor at rettslige skritt vil føre til innfrielse av kravet. Her kommer ordtaket "det er bedre med en fugl i hånden enn ti på taket" til nytte. Dersom kreditorene godtar et redusert engangsoppgjør så får de pengene der og da eller i hvert fall innen rimelig tid. Dersom de avslår tilbudet kan det ta veldig lang tid og muligheten for at de aldri får oppgjør er til stede.

Det er viktig å være klar over at det er full forhandlingsfrihet i slike tilfeller. Du som skyldner kan foreslå hvilken som helst løsning og kreditorene kan gå med på det de vil. Det er kreditorene som avgjør om de skal godta et forslag, inkassobyrået er kun et verktøy de bruker i inndrivningsprosessen. Dog kan det være slik at de har gitt inkassobyrået fullmakt til å ta slike avgjørelser på vegne av dem. Dersom en kreditor aksepterer et forslag ovenfor deg vil dette uansett alltid være bindende for kreditor og inkassobyrået, det gjelder også inkassosalær. Det er tross alt kreditors krav.

Eksempler på fremgangsmåte.

  • Du har kr 20000,- som du vil betale ned gjeld med. Du har mye mer gjeld enn dette og vil uansett ikke bli kvitt all gjeld. Du kan da ringe kreditorer og si at du har kr 20000,- tilgjengelig og vil betale den kreditoren som gir deg det beste tilbudet.
  • Du har en million i gjeld og et familiemedlem tilbyr deg et privat lån på kr 300000,-hvis du klarer å forhandle med kreditorene så mye at dette er tilstrekkelig til å bli kvitt all gjeld. Du kan da skrive et brev til alle kreditorene og tilby dem 30 % av det totale kravet som fullt oppgjør. Problemet med dette er at nesten alltid vil noen svare nei. Vi kommer mer tilbake til det senere i artikkelen.
  • Du har en million i gjeld og et familiemedlem tilbyr deg et privat lån på kr 300000,-hvis du klarer å forhandle med kreditorene så mye at dette er tilstrekkelig til å bli kvitt all gjeld. Du ringer hver enkelt kreditor og pruter så mye du kan på det enkelte krav. Noen blir tilbudt 20 % mens andre kan få tilbud om 50 %. Det viktigste er at samlet sett kommer løsningen på under kr 300000,- totalt sett.
  • Du har ingen mulighet til å tilby et engangsoppgjør men har relativ god inntekt og har en del tusenlapper til overs etter at boutgifter og livsopphold etter gjeldende livsoppholdssatser er benyttet. Du lager da et oppsett over all gjelden og tilbyr den summen du har til overs hver måned til å dekke alle kreditorene ved månedlige innbetalinger fordelt prosentvis etter størrelsen på de forskjellige kravene. Det er heller ikke noe i veien for å foreslå en reduksjon av kravene med et slikt forslag men muligheten for aksept er betydelig bedre dersom forslaget medfører fullt oppgjør. Et slikt forslag vil normalt også tilfredsstille kravet i gjeldsordningsloven til en offentlig gjeldsordning dersom du ikke kommer til en løsning. Gjeldsordning er forøvrig et alternativ som du fint kan bruke som en "trussel" dersom kreditorene ikke aksepterer forslaget. Da vil de gjerne få vesentlig mindre eller ingenting.

Hva når en kreditor setter seg på bakbeina?

Et typisk problem når du forhandler med kreditorer er at veldig ofte er det en eller flere kreditorer som setter seg på bakbeina og nekter å godta noen forslag. Som vi nevner flere ganger i denne artikkelen er det full forhandlingsfrihet og det gjelder også kreditors rett til å avvise dine forslag.

Det er viktig å forstå at her har du med de mest kyniske kreditorene å gjøre. De forstår gjerne at du aldri vil klare å betjene gjelden i sin helhet men vil forsøke å få deg til å føle deg presset til å betale ut dem i sin helhet på bekostning av andre kreditorer. Dette fordi de vet at du vil gjøre alt i din makt for å finne en løsning på deres sak. Et klassisk eksempel er en kreditor med et relativt lite krav med pant i bolig langt utover boligens verd. Denne kreditoren vil med andre ord aldri få dekket sitt krav uten at de foranstående kreditorene forsvinner. En slikt krav kan forhindre både en avtale med kreditorfellesskapet og også forhindre et frivillig salg av den aktuelle boligen noe som vil være til kreditorfelleskapets beste.

Det er vanskelig å gi gode råd til hvordan slike kreditorer og deres inkassobyrå skal behandles. Det enkleste er å innfri kravene i sin helhet i stillhet uten at de andre kreditorene får kjennskap til dette. Inkassobyrået har taushetsplikt og vil ikke informere andre om dette og kreditor er nok bare fornøyd med å ha fått dekket sitt krav. Her blir kreditor og inkassobyrået belønnet for sin ekstreme kynisme, man kan si hva man vil om dette men det er slik det fungerer. Det er derfor vi er så påpasselige med at du får frem den samme kynismen i deg selv.

Forfordeling av kreditorer

Vær oppmerksom på forfordeling av kreditorer i noen tilfeller kan være lovstridig men har i praksis svært sjeldent konsekvenser for skyldner. Så lenge skyldner viser at han har gjort dette i beste hensikt er det lite å frykte. Inkassobyråene bryter jo mot dette prinsippet hele tiden ved å forsøke å presse skyldnere til å prioritere deres krav fremfor andre. Vær oppmerksom på at dersom du har et enkeltmannsforetak og personlig konkurs er et alternativ som kan betalinger gjort i tiden før konkurs omstøtes, det vil si kreves tilbake til boet dersom kreditorer er prioritert for an andre før konkursen. Dette er i utgangspunktet ikke noe som rammer skyldner men kan gjøre det indirekte dersom et lån til et familiemedlem er betalt i tiden før konkursåpning.

Det finnes ikke et fasitsvar

Ved gjeldsproblemer er aldri to saker helt like. Det er forskjellige årsaker til problemene og det er store forskjeller på de forskjellige skyldnere hvilke ressurser de har tilgjengelig til å bruke i gjeldsforhandlinger. Det samme gjelder sammensetningen av kreditorene og hvilke inkassobyrå de bruker. Dersom det er offentlige kreditorer så byr det igjen på nye utfordringer som vi ikke skal gå videre inn på i denne sammenheng. Det er dermed et utall av potensielle fremgangsmåter for å få best mulig resultat., Husk at du aldri får et bedre tilbud en det du foreslår selv og at det i utgangspunktet er full forhandlingsfrihet mellom partene.

Dersom du fortsatt vegrer deg for å sette i gang med dette så kan det være en ide å kontakte en gjeldsrådgiver eller et familiemedlem som er villig til å hjelpe deg. De fleste vil klare seg veldig greit i prosessen bare de kommer i gang men dersom terskelen er så høy at du ikke får tatt deg mot til det er det mye bedre å be om hjelp enn å forholde seg passiv.