Dersom du er blant den typiske gjeldstyngede nordmann, så har du gjerne flere kredittkort, smålån og andre kreditter. Dette er ikke bare unødvendig dyrt, men gjør det også vanskelig å holde kontroll og oversikt over din økonomiske situasjon.

Du bør i en slik situasjon sette i gang tiltak for å få bedre kontroll på din gjeld. Dette kan bestå av ett eller flere tiltak, slik som å samle all gjeld inn i et større lån eller innfri gjelden på andre måter.

Det vanligste og ofte enkleste rådet, er å refinansiere slike små gjeldsposter inn i et større og billigere omstartslån. Dette er ofte en rask og relativ enkel prosess så lenge du har tilstrekkelig kredittverdighet og/ eller kan stille sikkerhet.

Det aller beste er å refinansiere dyr gjeld inn i et boliglån slik at du får lav boliglånsrente på din forbruksgjeld. Dette forutsetter dog at du kan stille sikkerhet, enten i egen bolig med friverdi, eller at nære venner eller familie stiller sin bolig med friverdi som sikkerhet for ditt refinansieringslån.

Selv om ovenstående alternativ er den økonomisk desidert beste løsningen, så er dette ikke alltid en mulighet. Mange har ikke egen bolig med nødvendig friverdi, eller så kan eller vil de ikke få andre til å stille sikkerhet for seg. Det er jo tross alt ikke lite man ber om, hvis man ber andre stille sitt hjem som sikkerhet for sin forbruksgjeld. Det sitter derfor ofte dypt inne å be om dette, noe som det også bør gjøre.

Det neste alternativet er da å forsøke å få innvilget et større og rimeligere forbrukslån, et lån som man da baker inn alle de andre lånene og kredittene inn i. Ved å samle alt inn i et større forbrukslån vil man fortsatt ha en forholdsvis høy rente, men sannsynligvis bedre betingelser enn man hadde før på alle smålånene. Dessuten blir dette mye mer oversiktlig med tanke på å oppnå økonomisk kontroll.

Hva hvis du ikke får refinansiering?

Hvis du ikke har mulighet til refinansiering så betyr det ikke at alt håp er ute. Det finnes fortsatt muligheter. Dette kan være alt i fra å be om forskudd på arv, til det mer drastiske steget å søke om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, dersom situasjonen er helt håpløs og alle andre muligheter er forsøkt.

I enkelte tilfeller er den eneste reelle løsningen det å betale ned på gjelden slik som den allerede foreligger i mange mindre gjeldsposter. Det er i så fall mange ting du kan gjøre for at dette skal gå så fort som mulig.

Det viktigste er å forstå at du i denne perioden må unngå nye låneopptak. Dette inkluderer at du unngår å stadig tømme ut kredittkortene til maksimalbeløpet, så fort du har betalt litt ned på dette. Klipp kortene om nødvendig.

Videre bør du forsøke å betale ned mer en minimumsbeløpene hver måned. Hvis du kun betaler minimumsbeløpene, så vil nedbetalingen ta veldig lang tid. Det skal ikke store ekstrasummene til for at gjelden nedbetales mye fortere.

Den riktige strategien her er å sortere de forskjellige gjeldspostene i forhold til hva du betaler i effektiv rente. Betal kun minimumsbeløpet på alle gjeldspostene, bortsett fra på en gjeldspost hvor du betaler ned så mye som mulig. Denne gjeldsposten er den med høyest effektiv rente. Dermed blir du kvitt den dyreste gjelden først. Når du er ferdig med den dyreste gjeldsposten går du videre til den nest dyreste helt frem til du er ferdig.

Det er ikke sikkert du trenger å benytte denne strategien hele veien til mål. Når du har betalt ut et par gjeldsposter, så kan du allerede ha forbedret din situasjon såpass at du nå kvalifiserer til å refinansieringslån som du tidligere fikk avslag på.

Hold oversikt over gjelden

Uansett hvor i prosessen du er, så er det viktig å hele tiden ha oversikt over størrelsen på gjelden din, hvem du skylder penger og til hvilke betingelser.

Dette kan du holde oversikten over i et elektronisk regneark dersom du har tilstrekkelig kunnskap til å beherske dette. Alternativt er en løsning å kjøpe seg en enkel notatbok som du lager din egen oversikt i. Husk å oppdatere underveis og lag gjerne dine egne grafer som viser at det går fremover slik at du holder motivasjonen oppe.