Gjeldsrådgivning

Bør jeg be om hjelp fra gjeldsrådgiver?

Når man sitter med gjeld opp etter ørene så er det ikke alltid like lett å ta tak i problemet. Selv personer som man regner som ressurssterke og gjerne bakgrunn innen juss, økonomi og regnskap må melde pass når det gjelder å ta tak i egne gjeldsproblemer på en fornuftig måte. Man kan sammenligne litt med det å engasjere advokat i en rettssak, det skjer fra tid til annen at advokater også må møte i retten for å svare på en tiltale. Nesten uten unntak så fører aldri en advokat sin egen sak for retten, ikke fordi de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring men rett og slett fordi det er nesten umulig å ikke la seg styre av følelser og ta rasjonelle valg når det gjelder noe som har stor innflytelse på egen fremtid. Slik er det også for de med gjeldsproblemer, de kan gjerne peke på hva andre i samme situasjon bør gjøre men med en gang det kommer til dem selv foretas det ukloke og urasjonelle beslutninger.

Nå er det ikke alltid nødvendig å engasjere en privat eller offentlig gjeldsrådgiver i alle tilfeller. I en del enklere tilfeller kan det være tilstrekkelig med hjelp fra en venn eller familiemedlem som ikke er følelsesmessig involvert i saken til å hjelpe deg men vær i så fall kritisk til hvem du ber om hjelp. Det å forhandle med kreditorer og inkassoselskap dreier seg ikke bare om å kunne formaliteter og rettigheter men i like stor grad gjelder det å fremstå på en ryddig, seriøs og diplomatisk måte for å komme frem til gode løsninger.

Hvor kan jeg få gjeldsrådgivning?

Når det gjelder å søke profesjonell hjelp må det skilles mellom private og offentlige gjeldsrådgivere. Alle kommuner i Norge er pliktige til å ha et tilbud om gratis gjeldsrådgivning til sine innbyggere. Problemet er imidlertid at hos mange kommuner er det svært lang ventetid selv om dette har blitt bedre med årene. Kvaliteten på de offentlige gjeldsrådgiverne varierer også mye, både i kompetanse og vilje til virkelig å hjelpe sine klienter med fornuftige løsninger. Alt for mange offentlige gjeldsrådgivere gjør en veldig slett jobb kun med det formål å henvise videre til namsmannen for å søke gjeldsordning, spesielt i litt tyngre tilfeller er det sjeldent gjeldsrådgiverne ser på andre alternativer for skyldnerne. Når det er sagt så er det klart at for mange så er en offentlig gjeldsordning via namsmannen det beste alternativet men langt i fra for alle selv om de har et betydelig gjeldsproblem.

Private gjeldsrådgivere har sjeldent noe ventetid og jobber etter helt andre forutsetninger enn offentlige gjeldsrådgivere. Når man gjør avtale med en privat gjeldsrådgiver så er det avtalefrihet slik at man kan legge opp til en løsningsorientert avtale hvor provisjonen til rådgiveren gjenspeiles i resultatene han oppnår. Slike provisjoner kan være en avtale om prosenter i forhold til hvor mye av gjeld han klarer å få ettergitt, engangsprovisjon ved oppnåelse av et visst resultat, prosentbeløp av refinansiert beløp og mye mer. Selvfølgelig er ren timebetaling også et alternativ for dem som foretrekker det men her varierer det nok mye hva slags avtaler den enkelte gjeldsrådgiver ønsker. Slik avtalefrihet fir deg som kunde hos disse aktørene en større risiko, så les avtaler godt og få gjerne en kompetent utenforstående til å gi sine synspunkter før du signerer. Vær oppmerksom på at private gjeldsrådgivere også kan få provisjon fra en tredjepart for å formidle et kundeforhold mellom deg og denne tredjeparten, for eksempel et refinansieringslån.

Det er ingen offentlige krav for hvem som kan kalle seg gjeldsrådgiver, man bør derfor være påpasselig med hvem man bruker og sjekke opp referanser, "google" erfaringer på nett, sjekke regnskapstall, og lignende.

Vær kritisk til gjeldsofferalliansen

Når du "googler" gjeldsrådgivere vil du helt sikkert komme innen den såkalte gjeldofferalliansen sin "svarteliste". Denne listen bør du ta med en stor klype salt da den inkluderer mange seriøse aktører (og sikkert noen useriøse), deriblant innehaver av dette nettstedet, enkelt å greit fordi dette og andre tilsvarende nettsteder er reklamefinansiert og at det tidligere i tilegg ble driftet en betalt rådgivningstelefoni forbindelse med disse nettstedene. Søker du etter gjeldsrådgiver på google, så er det nokså tynt blant større aktører som ikke allerede er på denne "svartelisten". Så galt er det nok heldigvis ikke, selv om det sikkert er useriøse aktører i denne bransjen som i de fleste andre bransjer.

Det skinner igjennom at gjeldsofferalliansen mener at det er umoralsk å ta betalt for å hjelpe gjeldsofre, av en eller annen uforståelig grunn. Det komiske i det hele er at gjeldsofferalliansen i regi av å være en ideell organisasjon på uforståelig vis har klart å tilegne seg betydelige midler i statsstøtte til å drifte organisasjonen, noe Fremskrittspartiet har vært så kritisk til at det ble et tema i Stortingets spørretime. Til tross for dette er organisasjonen ikke mindre freidig en at de tar en "symbolsk" medlemskontingent, som de kaller det selv, på kr 300,-. Kontingenten kan du enkelt å greit betale med ditt svindyre og utskjelte kredittkort uten at organisasjonen tilsynelatende ser noe problemet med dette. For å bli medlem av organisasjonen må du godta organisasjonens formål, ideologi og vedtekter uten at vi har klart å finne mye til disse på nettsiden deres. Det er med andre ord ikke lett å bli klok på denne organisasjonen. Det er veldig synd at organisasjonen forsøpler egen agenda på denne heksejakten på kommersielle aktører, da de faktisk har mange gode saker de jobber for. Noe av kritikken er sikkert berettiget men når de går etter alt og alle på denne måten trekker de dessverre ned egen seriøsitet.

Advokat er det beste alternativet

Siden det ikke er noen krav til hvem som kan kalle seg gjeldsrådgiver så har gjeldsofferalliansen et poeng i at dette kan være et sjansespill men det betyr ikke at alle er useriøse. Vi vil imidlertid anbefale at så mange som mulig vurderer å bruke advokat som gjeldsrådgiver. Advokat er en beskyttet tittel og du er sikret seriøsitet på en helt annen måte, enn hos en tilfeldig gjeldsrådgiver. De har betydelig bedre juridisk kompetanse enn de aller fleste gjeldsrådgivere, både private og offentlige, og blir som regel tatt mer seriøst hos inkassoselskaper og kreditorer. Dersom advokater skal formidle penger for deg er de også forpliktet til å benytte klientkonto som sikrer deg at dine midler ikke blir tapt av en potensielt uærlig gjeldsrådgiver. Advokater opererer nok med vesentlig høyere timesatser enn private gjeldsrådgivere men du trenger ikke på samme å tenke på at ekstra provisjonsavtaler eller at andre interesser skal påvirke advokatens innsats for din sak.